دئودورانت سینره با بهره گیری از هر دو مکانیزم آنتی باکتریال (به دلیل دارا بودن روغن درخت چای و عصاره مریم گلی)  و ضد عرق (به دلیل دارا بودن عصاره دم اسب) عمل می نماید. ترکیبات قابض این گیاه با پروتئین ها ترکیب می شوند و رسوب ایجاد می کنند. این رسوب بر روی مجاری عرق نشسته آنها را تنگ تر کرده و از ترشح عرق جلوگیری می کند. وجود مواد مرطوب کننده درعصاره دم اسب باعث حفظ رطوبت و انعطاف پذیری پوست می شود. این فرآورده به صورت roll-on عرضه شده و استفاده از آن بر روی پوست راحت است و بعد از مصرف سریعا خشک شده و از خود شوره باقی نمی گذارد. در حالت عادی اثر ضد عرق این فرآورده تا 72 ساعت باقی می ماند. در این دئودورانت از اسانسی گرم و سنگین استفاده شده است و رایحه آن تمام روز همراه شما خواهد بود.